Tổ chức bán và hướng dẫn làm hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia năm 2019

Nhà trường tổ chức bán và hướng dẫn làm hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia năm 2019 bắt đầu từ 02/04/2019.
Bán hồ sơ: Thầy Phan Nguyên Hậu (sđt: 0979370268), Nguyễn Trọng Tài (0969144068). Giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Hướng dẫn làm hồ sơ: 14h30 ngày 05/04/2019.

Tác giả bài viết: Tổ Văn phòng